Selecteer een pagina

16-02 Ticket: Algemene Juridische Avond bij Sociëteit Weltschmerz

 25,00

Dit ticket geeft toegang tot de Algemene Juridische Avond bij Sociëteit Weltschmerz op woensdag 16 februari om 19:00 uur. Deur open om 18:45 uur. De route en het adres ontvang je 1 dag van te voren via mail na aankoop van je ticket(s).

De bedoeling van deze bijeenkomsten is om mensen een juridische weerbaarheidstraining te geven zodat ze zich beter kunnen verweren op het moment dat ze in een lastige positie terechtkomen (zoals een arrestatie, insluiting tijdens een demonstratie, verweer tegen boetes, schending grond- en mensenrechten, buitensporig politiegeweld, injectieschade etc.).

De bedoeling van deze bijeenkomsten is om mensen een juridische weerbaarheidstraining te geven zodat ze zich beter kunnen verweren op het moment dat ze in een lastige positie terechtkomen (zoals een arrestatie, insluiting tijdens een demonstratie, verweer tegen boetes, schending grond- en mensenrechten, buitensporig politiegeweld, injectieschade etc.).

Deze bijeenkomst is een herhaling van de twee eerdere kennismakingsbijeenkomsten om anderen ook de kans te geven om de avond te kunnen bijwonen. Er worden geen opnames gemaakt, zodat de anonimiteit van alle deelnemers en juristen gewaarborgd blijft.

Tijdens de algemene avond wordt heel kort een algemeen perspectief geschetst op de situatie waarin we ons bevinden en de stand van de rechtsstaat in Nederland. Daarna wordt het aanbod aan juridische cursussen gepresenteerd. Verder is er ruimte voor interactie met de zaal. Er zijn ook juristen aanwezig uit de rechtspraktijk die praktische juridische vragen kunnen beantwoorden. Inschrijflijsten voor de cursussen zullen klaarliggen.

Tevens wordt de gelegenheid te baat gegrepen om juridische probleemvelden te verkennen. Dit kan dan weer aanleiding vormen voor ontwikkelen van nieuwe cursussen.

Planning Woensdagavond 16 februari 2022 (welkomstprijs € 25,-- inclusief 2 consumpties)
* 18.45 uur inloop en 19.00 uur aanvang informatieavond (s.v.p. niet te vroeg komen)
* 19.00 uur – 20.00 uur: kort algemeen praatje, introductie van de aanwezige juristen, toelichting van de cursussen en interactie met de zaal
* 20.00 – 21.00 uur: pauze met tot het nuttigen van een drankje en het stellen van vragen in kleinere groepjes; de juristen zullen zich over de zaal verspreiden en er zal een soort van juridisch loket / rechtswinkel in elke hoek staan
* 21.00 – 21.30 uur: inschrijven voor de verschillende cursussen + informele afsluiting